Restauratie De Takkenkamp

De Takkenkamp is in hoofdopzet een T-boerderij waarvan het voorhuis uit twee woningen bestond, een van deze woningen is vroeger ook als herberg gebruikt op de hanze-route vanuit Duitsland naar Zutphen. Deze herberg is ten onder gegaan door de komst van de spoorlijn Vorden-Zutphen. Het achterhuis was agrarische ingericht, evenals de twee schuren die op het terrein liggen.

De Takkenkamp die vroeger bekent stond als de Wientjesvoort komt al in de geschiedenisboeken voor sinds 1646. Maar wordt in 1906 voor het eerst gepacht door de Familie Takkenkamp en is in eigendom van de Familie Gorter

In 2006 koopt Mary Woltering, een van de nazaten van de familie Takkenkamp, de boerderij van de familie Gorter. En na een lange periode van voorbereidingen hebben wij de boerderij gerestaureerd en is de boerderij volledig ingericht als woonboerderij. Hierin zijn de vele oude bouwsporen zoveel mogelijk gehandhaafd waaronder de pronkkamer met bedsteden. Ook is in dit project veel aandacht geweest voor duurzaamheid waaronder een warmtepomp en een zonnepanelen veld. Ook is de boerderij maximaal geïsoleerd.