Restauratie De Biervoerder

Dit pakhuis is gebouwd in 1929 voor de opslag van bier en handelswaar. Daarnaast runde men er ook een herberg. Het pakhuis is in de loop der jaren vaak van functie en gebruik veranderd. Van deze levensloop zijn veel bouwsporen bewaard gebleven en aan het licht gekomen door het verwijderen van wanden, vloeren en stuclagen. Alle bouwsporen, met ieder een andere tijdsfase, zijn nu bewaard gebleven waardoor het gebouw een uniek verhaal verteld.

In de bovenste verdieping is nu een moderne woning geïntegreerd tussen de oude elementen. De oude winkel krijgt een culturele bestemming. Meer over de historie en de restauratie van De Biervoerder kunt u lezen in dit artikel.

Dit project heeft de Paltsprijs van 2017 gewonnen. De Paltsprijs is een initiatief van het Wijnhuisfonds om particulieren en bedrijven te stimuleren om hun pand op een cultuurhistorische manier te laten restaureren. Het tijdschrift Zutphense Pracht schreef een interessant artikel over De Biervoerder.